Acoustic Yamaha guitar C 300 Nhật

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Jan 23, 2017.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán clasical guitar Yamaha C 300 sản xuất tại Nhật. Đàn tốt âm thanh hay. Giá: 4,5 triệu VND. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0919 883 258

  Attached Files:

  Last edited: Aug 26, 2017
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page