Take me to the top - ONE OK ROCK (guitar cover)

Discussion in 'A&E Studio' started by R0x0rvn, Jun 15, 2017.

  1. R0x0rvn

    R0x0rvn Member

    Lâu lắm em ko đụng vô guitar, làm clip chơi tranh thủ test luôn em đàn mới nhặt. Tiếng chặt chém ổn phết.

Share This Page