Acoustic Morris W 35 Nhật có 04 cây

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Sep 17, 2017.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán 04 cây Morris W 35 sản xuất tại Nhật. Đàn tốt âm thanh đẹp. Giá: 5,5 triệu VND/cây,

  Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0919 883 258. Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu bằng EMS tù Nhật.

  Attached Files:

  Last edited: Jul 10, 2018
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page