Acoustic Morris W 35 Nhật có 04 cây

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Sep 17, 2017.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán 04 cây Morris W 35 sản xuất tại Nhật. Đàn tốt âm thanh đẹp. Giá: 5,2triệu VND/cây,

  Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0919 883 258. Cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập khẩu bằng EMS từ Nhật.
  Quý khách có thể tham khảo đàn tại trang: http://guitarnices.blogspot.com/. Tks

  Attached Files:

  Last edited: Apr 14, 2019
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page