Matsouka clasical guitar size 3/4 Nhật

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Dec 30, 2017.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán clasical guitar Matsouka Nhật đàn tốt âm thanh hay size 3/4 phù hợp cho các em nhỏ.

  - Matsouka No 30L lady size. Giá: Sold

  - Matsouka No 100 size 3/4. Giá: 12.0 triệu VND

  - Matsouka Anno 113 size 3/4. Giá: thỏa thuận


  Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ ĐT 0919 883 258

  Attached Files:

  Last edited: Jan 6, 2018
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page