VN Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Discussion in 'Tin tức - Phỏng vấn' started by gdvnngoc5tram6, Jul 24, 2019.

 1. KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

  Bên cạnh việc quy định số lượng người làm công tác AT lao động, VS lao động tỷ lệ vs quy mô của cơ sở SX, KD, Nghị định 39/2016/NĐ-CP cũng quy định điều kiện đối với người làm công tác ATVS lao động, cụ thể:

  - Người làm công tác ATVSLĐ chuyên trách phải thỏa mãn một trong các y/c sau: (i) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SX, KD của CS; (ii) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; (iii) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của CS; (iv) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SX, KD của cơ sở.

  - Người làm công tác ATVSLĐ theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong các y/c sau: đạt trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có trình độ cao đẳng thuộc khối kỹ thuật; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SXKD của cơ sở.

  Cty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam

  SĐT: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)

  Mail: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn

  Tham khảo: khoa hoc huan luyen an toan ve sinh lao dong
  [​IMG]

Share This Page