Electric HCM -giảm giá nhiều đàn điện đẹp - giá : 1,2 tr đến 1,5 tr

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by lamtuannga, Mar 6, 2014.

 1. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  Giảm giá nhiều đàn Đẹp, giá Máy 1,2 tr Máy lên đến 1,5 tr quyết tâm '

  - Tất cả sẽ được Ý Tưởng tốt nhất

  ----------

  Xem đàn tại:

  11 - Phan Đình Phùng. Phương 17. Quận Phú Nhuận

  Sáng: 9 Thời gian lên đến 12 giờ

  Chiều: 15 giờ 19 giờ đen

  Điện thoại Hen trước:

  HÙNG. 0122 411 7449


  ---


  vì cấu hình đăng ký với hạn mức, cac ban mở rộng symbolic link ra xem cấu hình chi tiết

  http://s1111.photobucket.com/user/hungbuigiang1/library/dandien 155? sort = 3 & page = 8


  - giá: 1,5 tr / traversal
  -

  Tro chuyen Brid - 1,5 tr

  [​IMG]


  KAGARAGE - 1,5 tr

  [​IMG]
  Fernandes --- 1,2 TR

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  Last edited: Sep 11, 2014
 2. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  giảm giá : 2 tr / cây

  - tất cả đều tốt , hoàn hảo .

  PHOTOGENIC -- 2 tr

  [​IMG]

  STRAINER JS - 2 tr

  [​IMG]
  MAD EXE - nhún 2 chiều - 2 tr

  [​IMG]
  photogenec 2 tr

  [​IMG]
  nhún 2 chiều - 2 tr

  [​IMG]

  FLAVOR . 2 TR

  [​IMG]

  ARIA PROII - 1,7 tr

  [​IMG]

  GRASS ROOTS 1,8 tr

  [​IMG]

  GTX - 2 tr

  [​IMG]

  MAISON -- 1,8 tr

  [​IMG]

  ARIA PROII - nhún 2 chiều - 2 tr

  [​IMG]

  ARIA PROII - 2 tr

  [​IMG]

  buskers - 1,8 tr

  [​IMG]

  KAGARAGE - 2 TR

  [​IMG]

  FERNANDES - 1,8 TR

  [​IMG]

  BLUESFEET - 1,8 TR

  [​IMG]

  ARIAPROII
  -- 2 TR


  ------


  Hình đăng có giới hạn , các bạn mở link ra xem thêm đàn và hình chi tiết :

  http://s1111.photobucket.com/user/hungbuigiang1/library/dandien 155?sort=3&page=1

  http://s1111.photobucket.com/user/hungbuigiang1/library/dien%203%20-?sort=3&page=1


  Điện thoại hẹn trước :

  HÙNG . 0122 411 7449
  Last edited: Jun 18, 2014
 3. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
 4. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
 5. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
 6. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
 7. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
 8. lamtuannga

  lamtuannga THẦN VE CHAI

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup
 9. thedungguitar

  thedungguitar Active Member

Share This Page