HCM - Bán cây vĩ kéo cho Violin size 2/4 và 3/4

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by tieuhaituyen, Aug 5, 2015.

 1. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  Sản phẩm chất lượng tốt được làm bằng gổ.
  Vĩ kéo Violin size 2/4 giá 249k
  Vĩ kéo Violin size 3/4 giá 269k

  Liên hệ: 0946967103 - 0937707302
  Địa chỉ: 109 Nguyễn Biểu phường 1 quận 5

  75453459_3630636213643939_5373211697425154048_n.jpg 73541645_416891692328122_1505437374992089088_n.jpg 74612497_418668705403659_5064073124123770880_n.jpg
  Last edited: Nov 7, 2019 at 2:19 PM
 2. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .................................
 3. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ................................
 4. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ......................................
 5. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .................................
 6. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .................................
 7. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .................................
 8. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .........................................
 9. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ..............................
 10. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .......................................
 11. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ..............................................
 12. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .............................................
 13. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ...................................
 14. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .
  .................................................
 15. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .........................................
 16. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  .................................................
 17. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ..................................
 18. tieuhaituyen

  tieuhaituyen Member

  ..............................

Share This Page