Acoustic Flamenco guitars

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Dec 11, 2016.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán một vài cây Flamenco guitar sau:
  -Flamenco guitar Jose Antonio 12F sản xuất tại Tây Ban Nha. Giá: Sold
  -Flamenco guitar Cuenca 3F sản xuất tại Tây Ban Nha. Giá:16,4 Sold
  -Flamenco guitar Hiroshi Tamura C 40 sản xuất tại Nhật. Giá: 21.5 triệu VND
  Có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu bằng EMS. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0919 883 258

  Attached Files:

  Last edited: Dec 17, 2018
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page