Acoustic Clasical guitar dáng khuyết Nhật và Spain

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Sep 23, 2017.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán 03 cây clasical guitar dáng khuyết size 4/4 sau:

  - Takamine TDP 110 BN CN Nhật. Giá: 16,0 triệu VND

  - Aria AC 60CE Tây Ban Nha. Giá:14,0 triệu .

  - Antonio Sanchez 3450 Tây Ban Nha . Giá: Sold

  Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ ĐT 0919 883 258

  Attached Files:

  Last edited: Feb 9, 2019
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page