Bass không đều tiếng!!

Discussion in 'Bass Corner' started by Văn Tiến, Aug 22, 2017.

  1. Văn Tiến

    Văn Tiến New Member

    ae trog forum cho e hỏi chút ạ!! Cây bass của e tiếng dây 4 của nó không to tiếng bằng 3 dây còn lại, không biết là nó bị gì và xử lý ntn ạ?? Em xin cảm ơn.
  2. B&G

    B&G Rớt phím liên miên

    Chỉnh lại độ cao của dây, pickup xe

Share This Page