Acoustic Bán Yamaha L6 Gen 1 (Bình Dương)

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Lucky Luke, May 9, 2019.

  1. Lucky Luke

    Lucky Luke Member

    [​IMG][/URL][/IMG]
    cần bán L6 gen 1 còn leng keng giá 12trieu, chi tiết liên hệ o358.58.99.58

Share This Page