Acoustic Alhambra guitar Mod 4C và Alhambra Iberia A Tây Ban Nha

Discussion in 'Mua bán nhạc cụ' started by Khoa, Jul 7, 2017.

 1. Khoa

  Khoa Active Member

  Bán clasical guitar Alhambra sản xuất tại Tây Ban Nha đàn tốt âm thanh đẹp:
  - Alhambra Mod 4C. Giá: Thỏa thuận
  - Alhambra Mod Iberia A. Giá: 14,0triệu VND
  - Alhambra Mod 1 P. Giá: 14,0triệu VND
  Quý vị quan tâm vui lòng liên hệ 0919 883 258. Có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu để quý vị tra cứu xuất xứ hàng hóa

  Attached Files:

  Last edited: Apr 18, 2019
 2. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 3. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 4. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 5. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 6. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 7. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 8. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 9. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 10. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 11. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 12. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 13. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 14. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 15. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 16. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 17. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 18. Khoa

  Khoa Active Member

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 19. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 20. Khoa

  Khoa Active Member

  upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Share This Page